The Online Marketing

By: intex.rocky | April 12, 2017

กระจายหาย คนตายผู้คนตับสูญกลายเป็นความว่าง เปล่า...’

หย่งเล่อฮ่องที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตเต้พอพระราชทานที่นั่งแก่พวกนางก็ตรัสเสียงอ่อน โยนว่า “หยางซวีบอกเรื่องของฮาตุนต่อข้าแล้ว ถึงแม้เป็นหยาซื่อหลี่ แข็งข้อต่ออานุภาพฟ้า ล่วงเกินราชวงศ์หมิง แต่ถึงอย่างไรตายแล้ว ข้า ไม่อาจหักใจกล่าวโทษคนในครอบครัว ฮาตุนเมือมาพึ่งพิงราชวงศ์หมิง ข้าย่อมต้องจัดการให้เป็นอย่างดี”

ถูเหมินเป้าอินกราบทูลว่า “ฝ่าบาททรงเมตตา แต่ท่านข่านราน นํ้าใจฝ่าบาท ฆ่าทูตประเทศสูงส่ง แส่หาจุดแตกดับเอง เฉินเขี่ย[1] ก็เคย ดักเตือน แต่ว่าคำพูดของสตรีไม่เข้าหู สุดท้ายท่านข่านจุดไฟเผา ตัวเอง...”

ถูเหมืนเป่าอินยกมือปาดเข็ดนํ้าตา กล่าวว่า “ท่านข่านเสียชีวิต ซน เผ่าบนทุ่งหญ้าแย่งชิงอำนาจ เข่นฆ่ากันเอง ทุ่งหญ้าอันไพศาลไม่มืพื้นที่ ไห้เฉินเขี่ยทรงกาย ฝ่าบาทเมตตารับไว้ เฉินเขี่ยทั้งละอายทั้งเสียใจ”

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงปลอบโยนว่า ที่นอนเป่าลม intex 5 ฟุต“ฮาตุนอย่าไต้เป็นเข่นนี้ เรื่อง ของชาติบ้านเมือง สุดที่สตรีจะก้าวก่ายอยู่แล้ว ทั้งไม่ต้องรับความผิดด้วย เข่นนี้เถอะ ข้าจะสั่งให้กรมพิธีการจัดหาสถานที่ที่สงบรื่นรมย์ให้กับพวก ท่านสองแม่ลูก ทั้งจัดบ่าวทาสทางการคอยรับใช้...”

ถูเหมินเป่าอินรีบน้อมกายกล่าวว่า “ขอบพระหัยฝ่าบาท แต่ ภรรยาม่ายของจุ้ยเฉินไม่อาจรับพระกรุณาเข่นนี้ เฉินเขี่ยเห็นว่าทุก ประการเมื่อกาลก่อนล้วนผ่านไปแล้ว ฐานะของฮาตุนไม่คงอยู่แต่แรก หากฝ่าบาทยอมรับไว้ เฉินเขี่ยขอให้ฝ่าบาทช่วยปกป็ดดักดิ่ฐานะตลอด จนชื่อแซ่ ที่นอนเป่าลม โฮมโปรเขี่ยอยู่ในฐานะชาวบ้าน ประทานที่ดินทำกิน ห้องหับ


สักหลัง ให้เฉินเชื่ยสองแม่ลูกมีที่พักพีงก็พอ”

หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงลังเล ดำริว่าการจัดการกับมเหสีองค์หนึ่งเช่นนี้ ไม่ถูกต้อง จึงรับสั่งเกลี้ยกล่อม ถูเหมินเป่าอินยังคงยืนกรานความตั้งใจ หย่งเล่อฮ่องเต้ทอดพระเนตรนางแวบหนึ่ง พบว่านางมีอายุสามสิบเศษ หากว่าทางการรักษาศักตั้ฐานะของมเหสีไว้ จะมีความเป็นอยู่ที่สุฃสบาย แต่ต้องอยู่เผิาห้องหับอย่างอ้างว้าง หากให้อยู่ในฐานะชาวบ้าน ทั้งตั้งชื่อ แช่ กำหนดชาติตระกูลของนางใหม่ ก็นับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ดังนั้นหย่งเล่อฮ่องเต้ผงกพระเศียรตรัสว่า “ตกลง ข้ารับปากท่าน” ทรงดำริเล็กน้อยแล้วรับสั่งต่อเชื่ยสินว่า “หยางชวี หากข้าจำไม่ผิด ท่านเป็นซาวเมืองม่อหสิงกระมัง?”

เซี่ยสินพอฟัง ก็เข้าใจความหมายของเจ้าชีวิต รีบกล่าวว่า “ถูกแล้ว เฉินเป็นซาวม่อหสิง เมืองม่อหสิงอยู่ห่างจากนครหลวงเพียงยี่สิบลี้ หาก จัดให้ฮาตุนอยู่ที่นั้น จะสัมผัสกับความสงบของซนบท หากว่าที่นอนเป่าลม tv directมีเรื่องใด ราชสำนักก็ให้การดูแลได้ เฉินยังมีบ้านเรือนอยู่ที่นั้นหลังหนึ่ง เมื่อครั้ง ฝ่าบาทเป็ดยุทธการสยบเภทภัย ฝ่ายตรงข้ามรื้อทำลายบ้านเรือน คิดขัด ขวางทัพใหญ่เรา พลอยทำลายบ้านของเฉินไป หลังจากที่ฝ่าบาทขึ้น ครองราชย์ ก็พระราชทานตัวตึกแก่เฉินในนครหลวง เฉินยังปลูกสร้าง บ้านเก่าขึ้นใหม่ ใข้เป็นบ้านพักร้อน แต่ไม่เคยไปพักอาดัย เพียงจัดบ่าว ไพร่สองคนอยู่ดูแล มิสู้ยกบ้านให้กับฮาตุนเถอะ”

หย่งเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่า “ประเสริฐมาก เรื่องนี้มอบให้ท่านจัดการ ท่านช่วยเปลี่ยนชื่อแช่ให้กับฮาตุน ทั้งจัดสรรที่นาแก่นาง ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดให้กองคลังจัดสรรให้”

เซี่ยสินรับพระราชกระแสคำหนึ่ง[1] ตรงกับคำว่าหม่อมทันของไทย

Category: Uncategorized 

Tags: